CE-märkning

 

Kod/Code Description Beskrivning Dokument/Document
EN 14081-1:2005/A1:2011 Machine strength graded structural timber in classes <=C30 Maskinellt hållfastighetssorterat kontruktionsvirke i hållfastighetsklasser <=C30 Ladda ned intyg

Download certificate

 

Download Declaration of performance

Ladda ned prestanda deklarationen

 

EN 14250:2010 Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners Förtillverkade takstolar och andra kontruktionselement med spikplåtsförband

Ladda ned intyg

Ladda ned prestandadeklaration

 

EN 14915:2006 Solidpanelling and cladding - Characteristics evaluation of confermity and marking Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont Ladda ned prestandadeklaration
EN 15497:2014 Commercial document Kommersiellt dokument Ladda ned dokument-Gran
Ladda ned dokument-Fur
EN 15497:2014 Declaration of performance Prestandadeklaration Download Declaration of performance
Ladda ned Prestandadeklarationen
EN 15497:2014 Certificate of constancy of performance Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda Ladda ned intyg
Download Certificate