600 kvm solpanel för en mer hållbar verksamhet

Solpaneler på taket

Under sommaren monterades 300 paneler med solceller på taket här i Bergstena. Solcellerna är nu i drift och producerar solenergi som hjälper till att försörja vår produktion med el. Här berättar vår VD Mathias Persson om arbetet med att elektrifiera verksamheten och bli mer miljövänliga.

Nu när solcellerna är installerade uppskattar vi soliga dagar extra mycket. De 300 panelerna täcker en yta på 600 kvadratmeter och har en total kapacitet på 100 kW. Samtidigt som solcellerna producerar energi till vår verksamhet följer vi statistiken med spänning för att se hur mycket anläggningen kommer kunna leverera under året. De 300 panelerna kommer täcka en viktig del av verksamhetens behov.

Ett komplement till vattenkraft

“På Perssons har vi ett eget vattenkraftverk som ger oss ett bra inflöde av energi. Detta är allra mest effektivt under vinterhalvåret då nederbörden är som störst. En solcellsanläggning som istället är som mest effektiv under sommarhalvåret blir ett bra komplement till vattenkraften. Den hjälper oss att få ner vår totala förbrukning av köpt el, och jämnar även ut vårt behov över året.” säger Mathias Persson, VD på Perssons.

Solpaneler på taket

Solenergi är ett viktigt steg

Resan för att elektrifiera vår verksamhet började för många år sedan. Vi på Perssons har till exempel påbörjat övergången till en fordonsflotta av 100% eldrivna fordon, helt oberoende av fossila bränslen. En artikel om vår senaste eltruck med kapacitet att lyfta 8 ton kan du läsa här. För att göra den energi som går åt i vår produktion så hållbar som möjligt är solceller ett viktigt steg i rätt riktning.

“Det trämaterial vi förädlar är ett hållbart val som är bra för miljön, framför allt när man jämför trä med andra byggmaterial som stål och betong. Vi på Perssons vill bidra till byggnation av energieffektiva hus där uppvärmningen kräver lite eller ingen energi. Samtidigt går det åt energi vid förädlingen av materialet och tillverkningen av huset. Här är det viktigt att göra energiåtgången så miljövänlig som möjligt.” säger Mathias.

Mot en mer hållbar framtid

Satsningen på 300 solpaneler sänker Perssons miljöpåverkan och sänker behovet av köpt energi. Än är det för tidigt att utvärdera projektet och se hur många kWh som genereras varje månad. Kanske försörjer solcellerna takstolstillverkningen, den nya moderna hyveln, eller både och. Om detta projektet faller väl ut finns tankar på att utveckla solcellsanläggningen och utöka med fler paneler. Än finns det gott om plats på taken.

Här på Perssons händer det alltid något nytt och utvecklingen går ständigt framåt. Som Mathias säger, “Man kan inte stå stilla”. Att bli mer miljövänliga och oberoende av fossila bränslen står högt på agendan. Det bästa vore såklart att förädlingen av trä inte krävde någon energi alls, men för att göra produktionen så hållbar som möjligt här och nu är vi stolta över att ha påbörjat övergången till solenergi som vi själva producerar.

Solpaneler på fabrikstaket
600 kvadratmeter täcks av 300 paneler med solceller.