Hantering

För att de trävaror vi levererar ska behålla samma höga kvalitet som när de lämnade vår anläggning är det viktigt att de hanteras på rätt sätt.

Hantering - Ytterpaneler, konstruktionsvirke, råspontsluckor och takstolar.

Planera för leverans

Beställ delleveranser i takt med produktionen så att virket snabbt kommer till användning. Ju kortare tid materialet lagras på arbetsplatsen desto bättre blir resultatet.

Kontrollera vid leverans

Vi gör vårt allra bästa för att leverera felfritt material till våra kunder. Ändå kan det någon gång bli fel. Det är därför viktigt att kontrollera virket direkt vid mottagandet av leveransen. Se över emballaget, notera eventuella skador och kontrollera att kvantitet och dimensioner stämmer med beställning och följesedel.

Placera virket på rätt plats

Virke som ska användas för inbyggnad och utomhusbruk ska lagras i utomhusklimat. Virket ska placeras plant på en väl dränerad plats där det inte finns risk att vatten ska bli stående under virkespaketet. Använd så många underslag som krävs för att virket inte ska kunna böjas. Se till att luft kan cirkulera runt omkring och under virket. Placera därför virkespaketet minst 300 mm ovanför marken.

Skydda virket från naturens krafter

Placera virket i skydd från nederbörd och se till att det inte riskerar att bli nedsmutsat av stänk från takdropp eller passerande trafik. Under vår sommar och höst ska virket ligga i skugga. Direkt solljus kan göra att temperaturen i virkespaketet blir högre än utanför vilket kan ge upphov till kondens och påväxt.

Skydda virket under arbetet

Använd en presenning utan skador för att täcka virket. Låt emballage och band sitta kvar på virkespaketet så länge som möjligt. Sätt distanserande stöttor eller liknande kring paketet så att presenningen inte har direkt kontakt med virket någonstans, utan ger god ventilation.

Solsken kan ge snabb uttorkning av ytan, vilket kan göra att sprickor uppstår och virket deformeras. Använd därför aldrig genomskinligt täckmaterial och se till att virket är täckt även under arbetstid.