Ytterpanel - Norrlandsfasad

Allt virke till våra paneler kommer från de norrländska skogarna där träden växer långsamt, får täta årsringar och en mycket hög kvalitet.

Panel av Norrlandskvalitet

Virket till våra ytterpaneler tas från de bästa råvarudistrikten i norra Sverige. Vi använder oss av träd som vuxit under lång tid, vilket ger en produkt av hög kvalitet. All panel kan fås obehandlad, grundmålad eller grund- och mellanstruken. I våra målerier kan vi även behandla ytterpanel med slamfärg, järnvitriol eller lasyr.

Norrlandsfasad – målad panel som kan monteras oavsett årstid

Vår Norrlandsfasad är en grundmålad och mellanstruken panel. Målningen sker i direkt anslutning till vårt hyvleri, vilket ger hög kontroll och en jämn kvalitet. Att virket är målat två gånger betyder att bara en sista toppstrykning återstår att göra på arbetsplatsen när panelen är monterad. Det gör att Norrlandsfasad kan monteras direkt vid leverans oavsett årstid. Norrlandsfasad kan beställas i valfri NCS-kulör.

Ett sortiment med över 500 profiler

Fasadens profil ger karaktär. Vi har idag över 500 olika profiler, varav många är kundunika. Hittar du inte den profil du söker kan vi ta fram ytterligare varianter. Kontakta oss så hittar vi en lösning.

Fingerskarvad panel upp till 7,2 meter

Kräver projektet panel i längder utanför standardmåtten kan vi erbjuda fingerskarvad panel i längder upp till 7,2 meter. Den fingerskarvade panelen kan produceras i många olika profiler, dimensioner och ytbehandlingar. Råvaran är som alltid norrländskt trä vilket garanterar hög kvalitet.

Standardsortiment

FINSÅGAD PANEL

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×45 Finsågad Gran 3,6, 5,4 Obehandlad G4-2 336
21×45 Finsågad Gran 3,6, 5,4 Grundmålad G4-2 336
21×45 Finsågad Gran 3,6, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×70 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 336
21×70 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 336
21×70 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×95 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 264
21×95 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 264
21×95 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 264
21×120 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 216
21×120 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 216
21×120 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
21×145 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
21×145 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×170 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 144
21×170 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4, 7,2 Grundmålad G4-2 144
21×170 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 144
21×195 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 120
21×195 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 120
21×195 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 120
28×70 Finsågad Gran 5,4 Obehandlad G4-2 108
28×70 Finsågad Gran 5,4 Grundmålad G4-2 108
28×70 Finsågad Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108
28×95 Finsågad Gran 4,2, 5,4 Obehandlad G4-2 198
28×95 Finsågad Gran 4,2, 5,4 Grundmålad G4-2 198
28×95 Finsågad Gran 4,2, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 198
28×120 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 162
28×120 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 162
28×120 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 162
28×145 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 126
28×145 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 126
28×145 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 126
28×170 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 108
28×170 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 108
28×170 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108
28×195 Finsågad Gran 5,4 Obehandlad G4-2 108
28×195 Finsågad Gran 5,4 Grundmålad G4-2 108
28×195 Finsågad Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108

 

FINGERSKARVAD PANEL

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×145 Finsågad Gran 7,2 Obehandlad G4-2 84
21×145 Finsågad Gran 7,2 Grundmålad G4-2 84
21×145 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 84
21×170 Finsågad Gran 7,2 Obehandlad G4-2 72
21×170 Finsågad Gran 7,2 Grundmålad G4-2 72
21×170 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 72
28×145 Finsågad Gran 7,2 Obehandlad G4-2 63
28×145 Finsågad Gran 7,2 Grundmålad G4-2 63
28×145 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 63
28×170 Finsågad Gran 7,2 Obehandlad G4-2 54
28×170 Finsågad Gran 7,2 Grundmålad G4-2 54
28×170 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 54

PROFILERAD PANEL

DUBBELFASSPONT

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×120 VB2328 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 216
22×120 VB2360 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 216
22×120 VB1120 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund / + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB2329 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
22×145 VB2361 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
22×145 VB1121 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

PROFILERAD PANEL

ENKELFASFALS

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×120 Enkelfasfals Gran 4,8 , 5,4 Obehandlad G4-2 216
21×120 Enkelfasfals Gran 4,8 , 5,4 Grundmålad G4-2 216
21×120 Enkelfasfals Gran 4,8 , 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
21×145 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
21×145 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×170 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 144
21×170 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 144
21×170 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 144

PROFILERAD PANEL

ENKELFASSPONT

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×120 VB2313 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 216
22×120 VB2345 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 216
22×120 VB1099 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund / + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB2314 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
22×145 VB2346 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
22×145 VB1109 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

PROFILERAD PANEL

FALSAD DUBBELFAS

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×145 VB2027 Falsad dubbelfas Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
22×145 VB2030 Falsad dubbelfas Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
22×145 VB1126 Falsad dubbelfas Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
22×145 VB2021 Falsad enkelfas Gran 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
22×145 VB2024 Falsad enkelfas Gran 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
22×145 VB1126 Falsad enkelfas Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

PROFILERAD PANEL

FASADE KANTER FALSAD SPÅRPANEL

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 216
22×120 VB2354 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 216
22×120 VB1117 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund / + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
22×145 VB2355 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
22×145 VB1118 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

PROFILERAD PANEL

HAKFALS 15/21

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×95 Hakfals 15/21 Gran 3,6, 5,4 Obehandlad G4-2 264
21×95 Hakfals 15/21 Gran 3,6, 5,4 Grundmålad G4-2 264
21×95 Hakfals 15/21 Gran 3,6, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 264
21×120 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 216
21×120 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 216
21×120 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 168
21×145 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 168
21×145 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

PROFILERAD PANEL

SLÄTSPONT

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×145 Slätspont Gran 5,4 Obehandlad G4-2 168
21×145 Slätspont Gran 5,4 Grundmålad G4-2 168
21×145 Slätspont Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

LOCK

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×45 VB2039 Hattläkt Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 336
22×45 VB2040 Hattläkt Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 336
22×45 VB1130 Hattläkt Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×45 VB2319 Lock Fasad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Obehandlad G4-2 336
21×45 VB2351 Lock Fasad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grundmålad G4-2 336
21×45 VB1116 Lock Fasad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336

NORRLANDSFASAD

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×45 Finsågad Gran 3,6, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×70 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×95 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 264
21×120 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×170 Finsågad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 144
21×195 Finsågad Gran 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 120
28×70 Finsågad Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108
28×95 Finsågad Gran 4,2, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 198
28×120 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 162
28×145 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 126
28×170 Finsågad Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108
28×195 Finsågad Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 108
22×120 VB1120 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB1121 Dubbelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×120 Enkelfasfals Gran 4,8 , 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×170 Enkelfasfals Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 144
22×120 VB1099 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB1109 Enkelfasspont Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
22×145 VB1126 Falsad dubbelfas Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
22×145 VB1126 Falsad enkelfas Gran 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
22×120 VB1117 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
22×145 VB1118 Fasade kanter falsad Spårpanel Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×95 Hakfals 15/21 Gran 3,6, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 264
21×120 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 216
21×145 Hakfals 15/21 Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168
21×145 Slätspont Gran 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 168

LOCK

NORRLANDSFASAD

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
22×45 VB1130 Hattläkt Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336
21×45 VB1116 Lock Fasad Gran 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 Grund + mellanstruken G4-2 336

FINGERSKARVAD NORRLANDSFASAD

DIMENSION VILMA BAS PROFIL TRÄSLAG LÄNGD YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT
21×145 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 84
21×170 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 72
28×145 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 63
28×170 Finsågad Gran 7,2 Grund + mellanstruken G4-2 54

Kontaktpersoner

  • Peter Klemetz

  • Säljare
  • 0322-229531
  • Jimmy Horn

  • Säljare
  • 0322-229530
  • Daniel Horn

  • Säljare
  • 0322-229592