Byggmaterialet

Byggbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att förändra detta är att ersätta betong och stål med trä för att skapa en mer klimatsmart produktion.

Byggmaterialet - Ytterpaneler, konstruktionsvirke, råspontsluckor och takstolar.

Framtiden kommer att byggas i trä

Byggbranschen klarar inte sina klimatmål. Utsläppen av växthusgaser ökar istället för att minska och så länge betong står för 90 procent av flerbostadsproduktionen kommer problemen att kvarstå. Men det håller på att förändras. Genom att byta ut betong och stål mot trä kan vi kombinera en hög byggtakt med Sveriges klimatmål. Det har många förstått och allt fler väljer idag att bygga i trä.

Trä har betydligt mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial. Det beror inte bara på att det är ett förnybart material, trä kräver också betydligt mindre energi när det bearbetas och transporteras. Genom att välja bort stål och betong och istället bygga mer i trä kan vi reducera utsläpp av koldioxid på både lång och kort sikt.