Skogen

När vi tar hand om skogen, tar skogen hand om oss.

Skogen - Ytterpaneler, konstruktionsvirke, råspontsluckor och takstolar.

Våra kunder är klimathjältar

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Skogen och det material vi gemensamt tar ut från den kan vara en del av lösningen. Sveriges växande skogar tar upp och lagrar hela 155 miljoner ton koldioxid per år, vilket gör träden till en ovärderlig resurs för klimatet. Det betyder inte att avverkning är skadligt. Tvärtom. Ett hållbart skogsbruk med återplantering och omsorg om den biologiska mångfalden ökar skogens förmåga att binda koldioxid. För unga träd i tillväxtfas tar upp mer växthusgaser än gamla träd. Och skogen växer. För varje träd som avverkas i Sverige, planteras tre nya. Den svenska skogen växer idag med ca 40 miljoner kubikmeter varje år, vilket innebär att vi kommer att ha dubbelt så mycket skog om 100 år om vi fortsätter avverka i samma takt som idag.

Att arbeta med trä är ett sätt att bidra till en mer hållbar värld.