Människorna

Vi kan aldrig skapa en hållbar värld om vi inte också bryr oss om människorna som vi delar planeten med.

Social hållbarhet är ett gemensamt ansvar

Vi som jobbar på Perssons Träteknik är lyckligt lottade, precis som de flesta i Sverige. I jämförelse med människor i andra delar av världen lever vi trygga liv. Kanske är det just därför som det har blivit naturligt för oss att försöka dela med oss och bidra med något positivt till andra.

Alla barn borde få gå i skolan

Det som från början var ett personligt engagemang i Ankarstiftelsen har blivit ett gemensamt projekt att samlas kring för oss på företaget. Vi har bland annat bidragit till att bygga skolor i Colombia för att ge barn, som annars aldrig skulle fått möjlighet att lära sig läsa och skriva, en väg in i samhället. Några av dessa barn går varje dag till Escuelo Alingsås Huspaket i Sierra Nevada, Colombia.

 

Människorna - Ytterpaneler, konstruktionsvirke, råspontsluckor och takstolar.

Vi tror på människor

För oss känns det extra meningsfullt att bidra till projekt som ger människor en möjlighet att själva förändra sina liv och sin framtid. Som mikrolån till kvinnor som vill starta företag och bli självförsörjande. Ett fotbollsprojekt som ger unga pojkar ett alternativ till att värvas av den lokala gerillan. Eller vårt senaste projekt – ett utslussningshem för före detta fångar där vi kommer att starta tillverkning av rullatorer. En produkt som både är enkel att producera och som har en marknad i Colombia.

Ingen kan hjälpa alla, men känslan av att hjälpa någon skapar mening. Det är ett litet steg på vägen mot en bättre värld.