Hållbarhet

Hållbarhet är en del av vår natur.

Att förädla trä är att arbeta med hållbarhet varje dag. Men vårt sätt att tänka kring hållbarhet sträcker sig längre än till materialet vi bearbetar. Det genomsyrar allt vi gör. Från de långa relationer vi bygger med kunder, leverantörer och medarbetare till vår syn på kvalitet. Tillsammans med dig vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling där det är enkelt att fatta bra beslut när man väljer byggnadsmaterial.

Hållbarhet - Ytterpaneler, konstruktionsvirke, råspontsluckor och takstolar.

En klimatsmart produktion där spill och spån blir fjärrvärme

Att trä är ett förnybart material betyder inte att vi kan handskas hur som helst med våra råvaror. Det norrländska virke vi använder i vår produktion fraktas på tåg genom landet för att lastas om och bara färdas den korta biten från terminalen på lastbil.

Vårt mål är att ingenting ska gå till spillo. Ett exempel är vår färdigkapade stomme, Perssons-stommen, där varje del är exaktkapad och kommer till användning. På vår egen anläggning tar vi till vara på allt trä som inte kan användas i produktionen. Spillvirke flisas och pressas samman med spån till briketter i våra brikettpressar och blir sedan svensk fjärrvärme.

En elektrisk framtid

Vattnet som var en förutsättning för att ett sågverk startades just här, ger oss än i dag ett tillskott av energi. Vårt vattenkraftverk producerar inte all elektricitet vi använder, men turbinen bidrar till en hållbar produktion.

Solcellsanläggningen på vårt tak och laddstolparna på vår parkering ger en vink om hur vi ser på framtiden. Eltruckar ersätter allt eftersom dieseldrivna fordon och varje ny investering utvärderas inte bara efter vilken nytta den kan göra för våra kunder utan också från ett hållbarhetsperspektiv.

Så tänker vi!

Hållbarhet - Bygga hus i Göteborg.

Skogen

När vi tar hand om skogen, tar skogen hand om oss.

Läs mer
Hållbarhet - Bygga hus i Göteborg.

Byggmaterialet

Byggbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att förändra detta är att ersätta betong och stål med trä för att skapa en mer klimatsmart produktion.

Läs mer
Hållbarhet - Bygga hus i Göteborg.

Människorna

Vi kan aldrig skapa ett hållbart samhälle om vi inte också bryr oss om människorna som vi delar planeten med.

Läs mer