Gran som växer långsamt i Norrland ger bästa kvalitet

På Perssons tillverkar vi allt från fingerskarvade reglar till målade ytterfasader, och vår styrka är att ta fram just det som kunden önskar oavsett om det är en standardlösning eller en specialbeställning. För att varje produkt ska tillverkas av bästa möjliga material använder vi oss endast av virke från Norrland, och vi är stolta över att leverera produkter av ett långsamväxande virke av riktigt hög kvalitet.

Helt egen produktion

Att bygga i trä passar perfekt för det svenska klimatet och skogen är en fantastisk tillgång för oss i Sverige. Det har vi på Perssons tagit fasta på och genom att arbeta med förädling av virke erbjuder vi lösningar med fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation. Träteknik ligger i vårt DNA och tillverkningen av alla våra produkter görs i vår produktionsanläggning i Bergstena där gedigen hantverkstradition möter toppmoderna och specialanpassade maskiner.

Efterfrågan på hållbart virke ökar

Att ligga i framkant både gällande ny teknik, miljö och kvalitet är en stark drivkraft hos oss på Perssons. Vi ser en positiv trend i branschen och en ökad efterfrågan på hållbara och miljövänliga material, tillverkningstekniker och strategier. Det tycker vi är fantastiskt roligt och eftersom att vi sedan länge arbetat med hållbarhet i fokus står vi helt redo att möta den efterfrågan. Vi vill bidra till ökad byggnation av hållbara byggnader i trä, som i sin tur leder till en mer hållbar värld.

Sveriges fantastiska granskogar

Största delen av de svenska skogarna består av gran. Vi hämtar vårt virke från utvalda delar i de norrländska skogarna där granen fått växa långsamt. Ett träd som fått tid och rätt förutsättningar att kunna växa långsamt får tätare årsringar som resulterar i ett mycket starkt och bra virke.

Basen för våra produkter är råvaror från ansvarsfullt skötta skogar i Norrland. Ett hållbart skogsbruk som värnar om klimatet och den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett hållbart byggande. Det finns i Sverige. Här planteras tre träd för varje träd som avverkas.

De hus, hallar, garage och andra byggnader som vi och våra kunder producerar binder koldioxid under hela sin livscykel. När de någon gång i framtiden har tjänat ut sitt syfte, kan de fortfarande producera energi genom förbränning. Den solenergi som en gång lagrades i träet blir värme och kretsloppet är slutet.

Vad är Norrlandsfasad?

Norrlandsfasad är ett av våra egna varumärken som tagit en ledande position på marknaden. Ytterpanel från Perssons går att få obehandlad, grundmålad eller både grund- och mellanstruken. Det är den sistnämnda som är struken i två omgångar som vi kallar för Norrlandsfasad. Det är en mycket slitstark fasad speciellt framtagen för det tuffa och ombytliga klimatet vi har i Sverige och övriga Norden.

All målning sker i vår egna produktionsanläggning och de moderna målerilinjerna säkerställer ett bra resultat. Panelen åker direkt från hyvleriet till måleriet vilket gör att virket är helt fritt från smuts och damm när det målas. Att panelen är helt ren när den behandlas är en förutsättning för en målad panel av högsta kvalitet.

Att Norrlandsfasad är både grundmålad och därefter mellanstruken i våra målerier gör att panelen kan monterad direkt vid leverans, oavsett väder och årstid. Efter att panelen är monterad återstår endast en slutstrykning. All Norrlandsfasad kan beställas i valfri NCS-kulör, och vi har även möjlighet att behandla våra ytterpaneler med till exempel lasyr, järnvitriol och slamfärg. Om du är intresserad av att läsa mer om våra målerier kan du göra det här.

Kort om gran

Granar kan bli upp till 400 år gamla men de avverkas oftast när de är runt 75-150 år. Visste du att det är först när de är 30-40 år gamla som de får sina första kottar? På Fulufjället i Dalarna har man hittat granar vars rotsystem kan spåras så långt som 9550 år tillbaka i tiden. Den äldsta granen kallas Old Tjikko och anses vara världens äldsta nu levande träd!