Jobbar för en attraktivare arbetsplats varje dag

Katrin porträtt

Hur arbetar man med personalfrågor på ett företag som expanderat så mycket som Perssons gjort de senaste åren? Ett arbetssätt som fungerade när man var 50 anställda kanske inte fungerar när man nu är över 100 anställda. Katrin Wintå är HR-chef och arbetar hela tiden för att utveckla arbetsmiljön och företagets attraktivitet. Under det dryga året hon arbetat på Perssons har 20 personer anställts vilket gjort att fokus legat på rekrytering. Nu fokuserar Katrin på projekt som ska underlätta vardagen för de anställda och göra det möjligt för Perssons att expandera med bibehållen struktur i personalfrågor.

En bred roll som berör många områden

När Katrin studerade personal- och arbetsvetenskap vid Linköpings Universitet var det bredden som lockade henne. Att arbeta inom HR är ofta ett socialt yrke där man är med och utvecklar en organisation. HR berör områden som psykologi, arbetsrätt, arbetsmiljö affärsinriktade stödprocesser och mycket mer. Även idag är bredden och den stora variationen i Katrins roll en faktor till att hon tycker att arbetet är väldigt stimulerande.

“Det är nästan lättare att säga vad jag inte jobbar med, i en HR-roll får man vara delaktig i väldigt mycket. Här på Perssons arbetar jag med allt från rekrytering och organisationsutveckling till rehabilitering och att stötta i arbetsmiljöfrågor. Ena dagen arbetar jag administrativt med våra processer, och andra dagen är det möte med skyddskommittén eller andra chefer för att se hur jag kan stötta dem på bästa sätt. Det är viktigt att HR arbetar utifrån en helhetsbild av organisationen, affären och de utmaningar som finns”, säger Katrin.

Innan Katrin började på Perssons i september 2021 arbetade hon som HR Business Partner på ett börsnoterat bolag. Hennes tanke var aldrig att byta jobb men när hon såg att Perssons sökte en HR-chef blev hon nyfiken. Katrin lockades av Perssons satsning på HR och den expansiva fas som gör att behovet av struktur i personalfrågor hela tiden ökar. Här skulle Katrin kunna bidra med sin kompetens och tidigare erfarenheter.

Stor erfarenhet inom personalfrågor

“Några år efter min utbildning, när jag var 28 år, blev jag kontorschef på rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco i Borås. Det var en intensiv och lärorik tid som ung chef, och det är en erfarenhet som gett mig tyngd i min yrkesroll. Att själv ha suttit i en liknande roll som de chefer jag arbetar med idag gör att jag har förståelse för deras utmaningar”, säger Katrin.

På sitt CV har Katrin även kökssäljare på Perssons, från tiden då företaget drev en bygghandel i Alingsås. Det som är sig likt på Perssons är enligt Katrin att beslutsvägarna är korta, innovation står i fokus och organisationen är ohierarkisk. Jämfört med att arbeta på ett börsnoterat företag där ofta störst fokus ligger på kommande kvartal, uppskattar Katrin att nu kunna planera långsiktigt.

En länk mellan medarbetarna och ledningen

Även Marie Clasborn som är löneansvarig på Perssons utgör en del av HR-avdelningen. Marie och Katrin har olika ansvarsområden och olika egenskaper som kompletterar varandra och ger en värdefull bredd i HR-frågor. En HR-avdelning fungerar lite som en länk mellan arbetstagaren och arbetsgivaren för att gemensamt skapa en så bra organisation som möjligt för båda parter.

Katrin uppskattar att medarbetarna kommer till henne med både små och stora frågor, det kan handla om allt från hur man trivs på jobbet till frågor kring sin arbetstid. För att underlätta för medarbetarna arbetar Katrin och Marie just nu med att forma en så kallad personalhandbok. Ett grundläggande dokument som alla medarbetare kommer ha tillgång till, där man satt en tydlig struktur över vilka förhållningsregler och förmåner som gäller för alla anställda på Perssons.

“För att underlätta för alla medarbetare håller vi på att ta fram en personalhandbok. Där ska det finnas information om allt från sjukanmälan och övertid till friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Precis som allt vi gör inom HR är detta framåtsyftande och till för att skapa en ännu bättre arbetsplats. Att ha en personalhandbok minskar risken för otydligheter och ger alla samma tillgång till information. Rättvisa är något som jag tror driver många av oss som arbetar inom HR, på en arbetsplats ska det inte vara godtyckliga beslut, utan lika för alla, oavsett om det gäller rekrytering eller tillgång till information. Dock får man som företag inte bli stelbent utan även ha förmåga att lyssna in olika önskemål och individanpassa vissa saker, mixen är viktig för att hålla sig attraktiv som företag”, säger Katrin.

Den familjära känslan är alltid närvarande

Idag drivs Perssons av tredje generationen Persson. Det är ett entreprenörsdrivet företag där den familjära känslan alltid varit närvarande. Det pratas om Perssons-andan, den där speciella känslan som finns på arbetsplatsen och mellan kollegor, som inte riktigt går att beskriva med ord. Ju mer företaget växer desto mer utmanande är det att hålla kvar vid en företagskultur skapad av en mindre grupp människor, speciellt när den är svår att förklara för andra.

“Att utveckla och förtydliga Perssons värderingar är något jag skulle vilja jobba mer med framåt. Det är viktigt att alla medarbetare är överens om och förstår värderingarna, och att det går att förmedla dessa till nyanställda. På Perssons utgår vi ifrån “den gyllene regeln”, men vad innebär det egentligen i vardagen? Även om det finns utmaningar tycker jag Perssons är en fantastisk arbetsplats som ständigt rör sig framåt och här finns mycket värme och glädje som jag är tacksam att få vara en del av”, avslutar Katrin.

Kort om Katrin

  • Namn: Katrin Wintå
  • Bor: Nårunga, strax utanför Vårgårda
  • Familj: Maken Oscar och deras tre barn Selma 8 år, Signe 6 år och Karl 3 år.
  • År på Perssons: 1 år
  • Roll: HR-chef