Ökad produktion med ännu en modern hyvellinje

En ökad produktion är inget som sker av sig själv, rätt förutsättningar och tillräckligt med resurser måste finnas på plats för att kunna växla upp. För två år sedan började planeringen av en ny hyvellinje här på Perssons, och steg för steg har detta nu blivit verklighet. Med två hyvellinjer istället för en kan produktionen fördubblas på ett effektivt sätt och samtidigt som medarbetarnas arbetsbelastning bibehålls på en lagom nivå.

Virket tas in genom det nya intaget och lyfts upp till den övre nivån i hyvleriet.

“Jag har aldrig tvivlat på att detta projektet skulle vara möjligt att genomföra, det skulle bara blir mer eller mindre svårt,” säger Mathias Persson, VD på Perssons. Ända sedan Perssons Träteknik grundades 1933 har verksamheten varit etablerad på samma plats, i Bergstena utanför Alingsås. Utrymmet är begränsat och sett till verksamhetens expansion skulle ytan behöva vara större än den är. Just bristen på plats har varit en av de stora utmaningarna i satsningen på en ny hyvellinje.

Den nya hyvellinjen har byggts under samma tak som den befintliga för att gå parallellt, och för ett år sedan påbörjades ombyggnationen med att byggnaden förlängdes. Eftersom att leveranstiden på denna typ av specialbyggda maskiner är lång lades också beställningen på de maskiner som behövdes. Utbyggnaden gjorde plats för en ny paketläggare och detta var första delen av den nya hyvellinjen som färdigställdes.

När plankorna sågats itu vänds varannan bräda för att alla ska ligga med den sågade ytan uppåt. Bilden till höger visar hur maskinen byggts runt takstolen.

På frågan om Mathias någon gång blev nervös över att projektet inte skulle vara genomförbart svarar han att allt bara är olika svårt, aldrig omöjligt. Han pekar på ett exempel där takstolen varit i vägen, då sågades maskinen itu för att kunna träs genom takstolen och svetsades sedan ihop igen.

En hyvellinje består av fyra delar; ett intag där plankorna matas in, en bandsåg som klyver plankorna till brädor, själva hyveln där brädorna får sin profil, och en paketläggare med uttag som lägger produkten i färdiga paket, och som sedan hämtas av en truck. För att en hyvellinje ska nå sin fulla kapacitet krävs det att alla dessa fyra delar är på plats. Under tiden då våra två hyvellinjer till exempel delade på en bandsåg var det sågen som styrde kapaciteten och satte begränsningarna.

Det skiljer inte många centimeter mellan hyvellinjerna. Här passerar den övre linjen precis ovanför den undre.

“Vårt mål var att nå full kapacitet på den nya hyvellinjen till våren 2023. För ett par veckor sedan var alla delar helt färdiga och vi har redan nu dubblat vår produktion. Man tänker att det krävs en lång inkörningsperiod, både för att få tekniken att fungera och hitta det mest effektiva arbetssättet, så att vi kom till denna punkten så snabbt och att det i princip fungerar direkt är otroligt roligt,” säger Mathias.

Med två hyvellinjer blir produktionen här på Perssons ännu mer flexibel. Att ha möjlighet att köra stora serier på den nya hyveln och mindre serier på den gamla hyveln är ett bra arbetssätt som gör produktionen mycket effektiv. En extra hyvellinje ska inte innebära mer arbete för medarbetarna. Denna typ av moderna maskiner arbetar automatiskt och till stor del är det övervakning som görs av medarbetarna.

Den nya moderna paketläggaren placerades i utbyggnaden som gjordes för ett år sedan.

Nyckeln för att kunna driva en produktion i denna omfattning utan att medarbetarna ska överbelastas är att automatisera och effektivisera. Arbetsuppgifterna ska gå från manuell handpåläggning till att istället övervaka maskinerna och vara beredd om något avvikande sker. Här har vår nya linje stor potential, ju bättre flyt vi kan få i produktionen med hjälp av automatisering, desto lugnare blir arbetsförhållandena.

Logistiken inne i hyvleriet är ytterligare en spännande utmaning som hänger ihop med platsbristen och de stora volymerna som ska hanteras. Volymen av åtta lastbilar med släp passerar i hyvleriet varje dag, och detta är inte det enda stoppet som virket gör. Ibland är virket först fingerskarvat och ofta ska produkterna även passera genom vårt måleri innan det slutligen levereras till kund.

I paketläggaren finns även sågklingor som gör det enkelt att kapa brädorna i den längd kunden önskar.

För att den nya hyvellinjen skulle vara möjlig att bygga behövde hyvleriet planeras i lager, en undervåning och en ovanvåning. I praktiken innebär det att intaget som gjordes för den nya linjen matar in plankor som med en vakuumlyft lyfts upp till ovanvåningen, för att där sågas och sedan transporteras ner in i den nya hyveln. De två linjerna passerar inte många centimeter ifrån varandra. Mathias beskriver det ungefär som att man pressat in maskinerna med ett skohorn.

Produktionen i hyvleriet har fördubblats och man kunde förutspå att oundvikliga flaskhalsar skulle dyka upp. En restprodukt som bildas i hyvleriet är spån och även denna mängd har fördubblats. I en anläggning här på Perssons pressas spånet till briketter och säljs till värmeverk som använder de till att producera fjärrvärme. Nu är det högt tryck på våra brikettmaskiner så ytterligare en brikettmaskin leverans till jul, då kommer vi kunna öka takten i hyvleriet ytterligare.

I tillbyggnaden placerades paketläggaren och uttag för det hyvlade virket. Till höger syns briketter som ska bli fjärrvärme i vinter.

“Trots att Perssons bara ökar och ökar och växer och växer har efterfrågan alltid varit större än vad vi har kunnat leverera, och så är det fortfarande. År 2014 förädlade vi 12 000 kubikmeter virke här i Bergstena. I dag är den siffran på 80 000 kubik och inom fem år är målet att vara uppe i 120 000 kubik, vilket är tio gånger mer än för åtta år sedan. Vi på Perssons står inte stilla utan kommer fortsätta att utveckla, snart drar vi igång nästa projekt.” säger Mathias.

Medarbetarna i hyvleriet ska däremot få en lugn stund nu. Under ett år har hyvleriet varit under konstant ombyggnation där man sprungit in och ut för att planera och genomföra projektet. Nu finns tid till finjustering och att få allt att flyta på så bra som möjligt. Men Mathias planerar redan för nästa stora projekt som kommer att ske i andra delar av produktionen.