Kvalitetssäkrade trävaror med CE-märkning

Tillverkning av konstruktionsvirke, färdiga takstolar, ytterpanel och stommar kräver noggrannhet och kontroll. Vi gör regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa beständighet och hållfasthet på de produkter vi levererar. Det kan du lita på!

Certifieringar och intyg

Våra produkter är bedömda hos Sunda Hus.
Vi erbjuder kretsloppscertifierade trävaror enl. FSC® och PEFC, önskas detta skall det framgå vid beställning.

Kod/Code

Description

Beskrivning

Dokument/Documents

Kod/Code

PEFC ST 2002:2013

Description

PEFC Certified & PEFC Sources

Beskrivning

Spårbarighetscertifiering inköp och försäljning

Dokument/Documents

Certifikat

Kod/Code

FSC®-C125891/SCS-COC-005286

Description

FSC® Mix

Beskrivning

Certifierad produktion och försäljning enligt FSC®

Dokument/Documents

Certifikat

Kod/Code

EN 14081-1:2005/A1:2011

Description

Machine strength graded structural timber in classes <=C30

Beskrivning

Maskinellt hållfastighetssorterat kontruktionsvirke i hållfastighetsklasser <=C30

Kod/Code

EN 14250:2010

Description

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

Beskrivning

Förtillverkade takstolar och andra kontruktionselement med spikplåtsförband

Kod/Code

EN 14915:2006

Description

Solidpanelling and cladding - Characteristics evaluation of confermity and marking

Beskrivning

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

Dokument/Documents

Prestandadeklaration (sv)

Kod/Code

EN 15497:2014

Description

Commercial document

Beskrivning

Kommersiellt dokument

Dokument/Documents

Dokument Gran Dokument Furu

Kod/Code

EN 15497:2014

Description

Declaration of performance

Beskrivning

Prestandadeklaration

Kod/Code

EN 15497:2014

Description

Certificate of constancy of performance

Beskrivning

Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

Dokument/Documents

Intyg (sv) Certificate (en)