Nordiska Byggträ, Stockholm

Projekt: Shingles, Wester red cedar
Utförande: Brandimpregnerat, Fire-X