Råvarans höga kvalitet utmärker Norrlandsfasad

Vi på Perssons var tidiga med att både grund- och mellanstryka vår ytterpanel. Det vanligaste var tidigare att endast grundmåla panelen innan den gick ut till kund, men mellanstrykningen bidrog med många nya fördelar som vi skriver om nedan. Målningen och den otroligt höga kvaliteten på vår råvara är några av de faktorer som gjort Norrlandsfasaden så eftertraktad. En av våra säljare, Peter Klemetz berättar mer här.

Råvara av högsta kvalitet

“Vi på Perssons kallar vår grund- och mellanstrukna ytterpanel för Norrlandsfasad, det kommer från att råvaran av gran är hämtad från de norrländska skogarna. Vi har arbetat in namnet Norrlandsfasad under flera år, och namnet är nu välbekant och eftertraktad av många av våra kunder. Råvaran i denna ytterpanel är väldigt bra, den är hämtad från några av de bästa leverantörerna i Norrland som vi har haft ett utvecklande samarbete med under många år.” säger Peter.

Anledningen till att råvaran håller så hög kvalitet är att virket växt och mognat i ett långsammare tempo. Då blir årsringarna mycket tätare och ger en väldigt hållbar produkt med högre kvalitet som håller längre. Denna råvara använder vi i de flesta produkter här på Perssons.

Det som utmärker vår Norrlandsfasad är:

  • Råvara av hög kvalitet som ger en tålig panel som håller längre.
  • Levereras grund- och mellanstruken.
  • Går att få i längder upp till 7,2 meter.
  • Går att få brandimpregnerad.

Virket kontrolleras noga när det rullar in i måleriet för att säkerställa kvaliteten.

Ett av nordens modernaste målerier

När råvaran kommer till vår anläggning i Bergstena klyvs den innan den hyvlas, i ett och samma produktionsled. Efter hyvlingen målas panelen, det gör att vi får full kontroll och kan säkerställa ett jämnt resultat av riktigt hög kvalitet. Som standard är Norrlandsfasaden grund- och mellanstruken i en vit kulör, men den kan även fås i valfri NCS-kulör. Du kan även beställa panel som endast är grundmålad eller helt obehandlad.

Vi har ett av nordens modernaste målerier där brädorna först grundmålas och torkas för att sedan gå tillbaka in för en andra strykning. I denna produktionslinje kan vi måla ett helt hus på bara 15 minuter! Den tredje och sista strykningen görs när panelen sitter på plats. Vårt måleri gör oss också mycket flexibla, vi kan även behandla ytterpanelen med slamfärg från Falu Vapen, järnvitriol och lasyr.

“Kollegorna i måleriet har tillsammans med våra färgleverantörer gjort en gedigen undersökning över hur mycket färg som ska läggas på för att resultatet ska bli optimalt. Nu är varje lager med färg noga uträknat för att få den optimala mängden färg för ytterpanel.” säger Peter.

Du har två år på dig med slutstrykningen

Eftersom Norrlandsfasaden är grund- och mellanstruken är det endast ett lager färg kvar att stryka på efter att ytterpanelen har monterats. Man bör alltid göra den sista strykningen när fasaden är på plats, för att täcka spikhuvuden, ändträ och kapytor. Grund- och mellanstruken panel kan monteras oavsett årstid och behöver slutstrykas inom 24 månader.

Om du monterar en ytterpanel som bara är grundmålad från fabrik rekommenderas målningen av fasaden inom 12 månader. Tiden för slutstrykning kan dock variera beroende på yttre påverkan såsom temperatur, färg och luftfuktighet. När man monterar en ytterpanel som är målad i den rätta och slutgiltiga kulören ser man direkt hur huset kommer att se ut och får en känsla av slutresultatet vilket många uppskattar. Huset får direkt sin rätta karaktär och man ser vilket intryck kulören har på huset och på omgivningen.

Här rullar brädor genom vårt moderna måleri, och torkas för att bli redo för ett nytt lager färg.

Kostnadseffektivt med två strykningar i fabrik

“Det är kostsamt att köpa in färg från en färghandel, och om du dessutom ska anlita målare så sparar du mycket pengar på att låta maskinerna i fabriken göra de två första strykningarna. Därför är det mest kostnadseffektivt att beställa Norrlandsfasad som redan är grund- och mellanstruken i rätt kulör vid leverans.” säger Peter.

Färgen vi målar med i vår produktion kommer från vår leverantör Tikkurila som är Beckers och Alcros industrifärg. Deras färg uppfyller kraven inom färghandeln gällande kvalitet och hållbarhet. Till slutstrykning rekommenderas Alcro Bestå, Beckers Perfekt Plus eller likvärdig produkt. Man bör beräkna att det går åt en liter per sex kvadratmeter.

Du hittar vår Norrlandsfasad i lager hos många bygghandlare runt om i Sverige. Den är då målad i en vit kulör som är vår standard, och kan även fås i valfri kulör. Du kan be bygghandeln lägga en beställning hos oss med just den kulören som du söker, då målar vi panelen två gånger i måleriet och skickar sedan ut till bygghandeln eller direkt till din byggarbetsplats.

Fördelar med att både grund- och mellanstryka panel i fabrik:

  • Det är kostnadseffektivt med två strykningar i fabrik.
  • Du kan montera panelen oavsett årstid.
  • Du har två år på dig innan fasaden behöver målas en sista gång.
  • Det moderna måleriet ger ett jämnt resultat av hög kvalitet.

“Ibland när jag offererar vår färdigkapade stomme ihop med takstolar brukar jag ta mig friheten att även lägga med pris på Norrlandsfasad och råspontluckor, och det är ganska vanligt att man nappar på det. Det som blir fördelaktigt är att panelen och råspontluckorna blir levererade till arbetsplatsen och de åker med utan att frakt tillkommer senare. Vi försöker alltid att optimera våra leveranser så långt det är möjligt.” säger Peter.

Många profiler att välja mellan

Det är inte bara kulören du väljer på din Norrlandsfasad utan även dimension och profil. De varianterna som vi säljer mest av är dubbelfasfals, liggande enkelfasfals, hakfals samt finsågad klädsel med olika varianter av lock. Det är oftast någon av dessa varianter som du hittar i lager ute hos bygghandlare.

På vår hemsida, under ytterpanel hittar du ett urval av de profiler vi har i vårt sortiment, även vilka dimensioner och längder som går att beställa. Vi kan leverera Norrlandsfasad i längder upp till 7,2 meter genom att använda oss av fingerskarvat virke.

“När en kund vill beställa en helt unik profil som vi inte har kan vi i vissa fall beställa hem ett nytt verktyg som gör att vi kan hyvla fram just den profilen. Det kan till exempel bli aktuellt med en specialgjord profil om du ska renovera ett sekelskifteshus som är k-märkt och som inte får förändras. Då kan man ta loss en bräda, ställa på högkant, rita av profilen och ta med skissen till sin närmaste bygghandel som säljer Norrlandsfasad.” berättar Peter.

Brandimpregnerad Norrlandsfasad

“Vi säljer också mycket brandimpregnerad Norrlandsfasad. Det är ofta till större byggnader som ställer krav på att virket ska vara brandskyddat. Vi har till exempel levererat brandskyddad panel till Slottskogsvallen, och även till många hyreshus.” säger Peter.

När vi brandimpregnerar Norrlandsfasad paketerar vi virket direkt efter att vi har hyvlat det, och skickar iväg det till Woodsafe. Det impregneras genom att brandskyddande medel trycks in i virket och sedan skickas panelen tillbaka till oss. Den brandimpregnering som är certifierad och som ofta efterfrågas kräver att produkten industrimålas efter impregneringen så då åker panelen sedan igenom vårt måleri.

Kontakta någon av våra säljare

Vill du veta mer om brandimpregnerad Norrlandsfasad kan du läsa vår artikel “Brandskydd från Woodsafe möjliggör större byggnationer i trä”. Vill du se våra olika profiler, dimensioner och ytbehandlingar så klicka dig in till ytterpanel här. Dyker det upp frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Peter Klemetz eller någon av våra säljare som alla har stor kompetens om vår Norrlandsfasad.