Perssons-vindskivan – Färdigmålade vindskivor på 7,2 meter utan skarvar!

Perssons-vindskivan är lätt att jobba med, sparar tid för kunden och håller länge. Tack vare att vindskivorna är fingerskarvade håller de en högre kvalitet samtidigt som de kan levereras i längder som motsvarar takets fulla längd. Dessutom kan vi förutom standard grund & mellanstrukna, leverera dem fyrsidigt målade, toppstrukna och ändstrukna. Levereras i halva paketstorleken för att lättare kunna lagerhållas.

Vindskivor finns till för att skydda takets utsatta delar från väder och vind och förhindrar vatten från att tränga in under takbeläggningen. Innan du sätter nya vindskivor är det viktigt att välja ett virke av bra kvalitet som klarar av alla yttre påfrestningar. Genom att göra ett bra och genomtänkt grundarbete kommer du inte behöva byta vindskivor på väldigt många år.

Standard för max virkeslängd i byggvaruhandeln är 5,4 meter. Problemet som många stöter på när man ska byta eller sätta nya vindskivor är att taket på huset oftast är längre än så. Detta innebär att man på ett eller annat sätt kommer behöva skarva vindskivorna, vilket riskerar försämra livslängden. Inga skarvar – längre livslängd!

På grund av den väderutsatta positionen på taket innebär varje öppen skarv en potentiell risk för röta. Vi på Perssons såg problemet och ville ta fram en högkvalitativ produkt som är lätt att jobba med, sparar tid för kunden och som håller länge. Detta har vi löst genom att vi fingerskarvar våra vindskivor för att kunna leverera dem i bättre anpassade längder. En fingerskarvad bräda är limmad och ihoppressad likt ett fingermönster vilket gör skarven helt tät och extremt tålig.

Fingerskarvat virke är starkare och mer formstabilt än virke som är oskarvat och resulterar i en väldigt stark och tålig slutprodukt. Det är tack vare detta som gör att vi kan leverera Perssons-vindskivan i längder på hela 7,2 meter. Våra vindskivor kan med andra ord sättas upp i längder som motsvarar de flesta taks fulla längd. Vindskivan finns som standard i 21 samt 28mm tjocklek och levereras i halva paketstorleken för att lättare kunna lagerhållas.

Vi på Perssons är noga med att leverera virke av högsta kvalitet. Därför hämtar vi vårt virke från utvalda delar av Norrland där granen fått växa långsamt. De täta årsringarna skapar ett starkt och hållbart virke av högsta kvalitet som passar perfekt till extra utsatta delar som tex vindskivor.

Vi kan förutom standard grund & mellanstrukna, leverera dem fyrsidigt målade, toppstrukna och ändstrukna!

Eftersom vindskivorna är så utsatta är också behandlingen av dem en viktig del i att behålla en lång livslängd. Perssons-vindskivan både grundmålas och mellanstryks i vårt eget måleri, vilket gör att det endast krävs en sista strykning när du väl fått vindskivorna på plats. Om du vill kan de även toppstrykas och ändstrykas i vår fabrik. Det går även att få Perssons-vindskivan målad på alla fyra sidor om så önskas. Som standard målas vindskivorna i vitt men de går att få i valfri NCS-kulör som tillval.

Utsidan av Perssons-vindskivan är finsågad, precis som allt annat fasadvirke i vårt sortiment. Vindskivorna levereras med rillade kanter, vilket underlättar vidhäftningen av färgen, medan undersidan av brädan är hyvlad. För montering av vindskivor hänvisar vi till rekommendationerna från Svenskt Trä.

Perssons-vindskivan går även bra att använda till andra ändamål. Tack vare att de är extra långa fungerar de utmärkt att använda till andra utsatta delar av huset som är extra utsatta för väder och vind, som t.ex. knutbrädor.