Råspont: Många fördelar med Perssons-luckan

Råspontluckor

Att lägga yttertak bör gå så fort som möjligt. Det tog vi fasta på när vi skapade Perssons-luckan, en råspontlucka med många fördelar. Genom att välja råspontluckor istället för att lägga lösa brädor går det att spara mycket tid. Den grund- och mellanstrukna Perssons-luckan gör dessutom arbetet ännu mer effektivt.

Lucka istället för bräda

Vi har tagit fram Perssons-luckan för att möta våra kunders behov av produkter som förenklar arbetet och sparar tid, men samtidigt som produkten hjälper till att effektivisera snickarnas arbete är det av stor vikt att materialet håller hög kvalitet.

Den process som det innebär att få ett nybyggt hus tätt är alltid en kamp mot klockan och vädergudarna. Arbetet vid takläggning bör gå så snabbt som möjligt, och att arbeta med Perssons-luckan istället för att lägga lös råspont, bräda för bräda, sparar otroligt mycket tid. Vid större byggnader är detta extra värdefullt då man snabbt kan täcka stora ytor. Perssons-luckan består av hyvlat virke som är sammanfogat till en lucka med en bredd på 540 mm.

Perssons-luckans storlek

För att möta de krav som olika takkonstruktioner ställer på hållfasthet och stabilitet erbjuder vi råspontluckorna i två olika tjocklekar. En tunnare på 20 mm och en något tjockare på 23 mm. Bredden är som vi nämnt på 540 mm. Utöver de vanliga standardmåtten på 300 mm,

i intervall på 2 400-5 400 mm, kan vi också leverera Perssons-luckan i exakt den längd du önskar, till exempel enligt luckplan som ofta underlättar arbetet ytterligare. Råspontluckor ska skarvas på takstol.

Råspont i fabriken

Grund- och mellanstruken råspontlucka

Förutom att Perssons-luckan är effektiv att arbeta med finns det ytterligare en stor fördel med produkten, den levereras grund- och mellanstruken. Att måla takfoten är tidskrävande, och det är en av anledningarna till att beställa råspontluckor som redan är målade med två lager. Att Perssons-luckan är grund- och mellanstruken vid leverans innebär också att materialet har ett bra skydd mot påväxt och fukt.

UV-strålning är tufft mot trä. Obehandlat trä som utsätts för solljus börjar brytas ner bara efter några dagar. Därför är det viktigt att skydda allt material med virkesplast innan det monteras, eller med några lager färg som i detta fallet. Att de två lagren med färg dessutom minskar risken för påväxt på råspontluckorna redan vid montering ger ännu större förutsättningar för ett friskt tak och ett bra inomhusklimat.

Nordens modernaste måleri

Kanske har du märkt att vi gillar att prata om vårt måleri. Det är Nordens modernaste och vi tycker att det är värt att nämna. Det är perfekt för att måla brädor till råspontluckor och resultatet håller högsta kvalitet. I vårt måleri målar vi upp till 200 löpmeter virke i minuten, med full kontroll i varje steg.

En exakt mängd färg läggs på varje bräda, noga uträknat för att nå bästa resultat, och virket torkas sedan i en optimal temperatur innan tillverkningen av luckorna påbörjas. Att måla brädorna innan luckan tillverkas gör att även kortsidan och sponten täcks med färg. Det är en fördel om virket skulle torka i sär med tiden, då är skarvarna fortfarande skyddade av färgen.

Enkla tips när du ska montera Perssons-luckan

  • Var minst två personer när ni ska hantera luckorna, vi lovar att det går mer än dubbelt så snabbt jämfört med att hantera luckorna själv.
  • Börja alltid att montera luckorna nerifrån takfoten och arbeta dig upp mot nock, då kan luckorna användas för att stå på när du monterar nästa. Var noga med säkerheten när du arbetar på tak, den går alltid först!
  • Om det går trögt att haka i luckorna i varandra så sätt en kloss mot luckan och slå med en hammare. Om du slår direkt på luckan kan du förstöra spåren.
  • Spika fast luckan mot takstolen i brädan näst längst upp och låt den övre brädan vara flexibel, då är det enklare att haka i nästa lucka.
  • Låt lite extra råspont falla ut åt sidorna så att du sedan kan såga rent när alla luckor är monterade. Då får du ett rakt avslut på råsponten som du kan fästa vindskivorna emot.

Förutom vår Perssons-lucka som är grund- och mellanstruken erbjuder vi självklart även råspontluckor som är både obehandlade och grundmålade, för att du ska kunna hitta det som fyller dina behov bäst. Klicka här för att se mer information på vår produktsida, och för kontaktuppgifter om du vill veta mer om Perssons-luckan.