Sätter trä på kartan med den nya anläggningen i Vårgårda

Grundplattan sett ovanifrån

I juni 2023 togs första spadtaget till Perssons helt nya anläggning i Vårgårda där det omfattande markarbetet pågick under hela förra sommaren. I sann Perssons-anda byggs anläggningen helt i trä där huvudbyggnaden omfattas av hela 7000 kvm. Här kommer produktionen av Perssons takstolar och stommar att förläggas i kombination med ett stort lager, gedigna kontorsytor och ett nytt logistikcenter.

Mathias Persson, VD, och Jörgen Lindroos, projektledare.

Mathias Persson, VD, och Jörgen Lindroos, projektledare, är delar av den projektgrupp som tillsammans jobbat med bygget de senaste åren.

“Det är modigt att göra detta i en lågkonjunktur. Vi känner att det är kul att vi satsar och att det gynnar alla. Tajmingen har varit bra när det ändå varit en lugnare period i vår bransch och flera av våra hantverkskunniga anställda har kunnat jobba på bygget när vi haft lugnare i produktionen i Bergstena. Hantverkarna är glada och folk är positiva! Det blir en uppåtspiral för hela företaget, personalen, kunderna och hantverkarna. I sådana här tider vill vi inte lägga oss ner och avvakta. Vi har istället valt att använda tiden så gott vi kan. Det är ju nu vi behöver så inför nästa skörd. Vi har haft inställningen att om vi ska göra något så ska vi göra det ordentligt. I detta projektet har vi därför tagit höjd för att Perssons ska kunna växa och utvecklas i stadig takt framöver och detta är utan tvekan vår största satsning hittills. Vi tror på framtiden!” säger Perssons VD Mathias Persson.

7000 kvm bottenplatta

7000 kvm bottenplatta

I augusti 2023 startade gjutningen av den 7000 kvm stora bottenplattan. Arbetet delades upp i fem olika sektioner som gjöts efter varandra. Samtidigt som de sista 1000 kvm av plattan gjöts närmast E20 började resningen av de första stolparna till stommen i motsatt ände av byggnaden.

Stomme och takstolar i trä

Ny produktionslinje för stommar och takstolar

Den nya produktionslinjen för stommar och takstolar blir den första i Sverige av sitt slag. Den blir till största del automatiserad och idéerna har hämtats genom utbyte med liknande verksamheter i bland annat England och Australien. De specialbyggda produktionslinjerna, som beställdes för 1,5 år sedan, har nu levererats till anläggningen i Vårgårda. “Det är väldigt kul att se allt falla på plats efter att ha arbetat i flera år för att utveckla och hitta de bästa och mest effektiva lösningarna. I Bergstena har vi hela tiden haft begränsade ytor att förhålla oss till när vi utvecklat produktionen. Med den nya anläggningen har vi kunnat planera ytorna helt efter produktionen och behovet. Blir det inte bra nu så kan vi inte skylla på någon annan än oss själva!” skrattar Mathias.

Byggnaden sett utifrån

Köpte upp allt limträ hos leverantören

Under en kort period under vinterhalvåret stod bygget stilla på grund av både väder och materialbrist. “Vi köpte visst upp allt limträ hos leverantören!”, skrattar Jörgen Lindroos som är ansvarig projektledare för bygget. “Vi fick vänta på en del leveranser i vintras men under våren har vi varit på banan igen och det har rullat på i bra takt. Det är många moment och mycket som behöver tas hänsyn till i ett så här stort projekt. Det har varit väldigt kul att få vara med i hela processen från planering och idéer till att allt nu börjar falla på plats. Produktionshallen växer fram och börjar snart bli färdigt. Vi har redan testkört den första takstolen”, berättar Jörgen.

Mathias Persson och Jörgen tittar på ritningar.

Smidigare flöden och effektivare produktion

“Vi har utgått från de utmaningar vi haft i Bergstena för att försöka effektivisera och få ett ännu bättre flöde i den nya produktionen. Vilka tidstjuvar finns? Hur kan vi få produktionen att gå snabbare med mindre arbetsinsats? Bättre flöde? Anläggningen blir också vårt nya logistikcentrum som möjliggör att vi kommer kunna lagerhålla mycket större volymer i direkt anslutning till knutpunkten mellan E20 och riksväg 42. Det innebär också att vi nu kan erbjuda ännu snabbare leveranstider. Det kommer även bli enkelt att skala upp produktionen i denna anläggningen och när vi frigjort ytor i Bergstena kan vi lättare utöka produktionen där också” berättar Jörgen.

Konstruktionsvirke med enorma dimensioner

Enorma dimensioner och konstruktion helt i trä

Stommen och takåsarna till den nya anläggningen är av riktigt stora dimensioner. Takåsarna består av 28 meter långa och 1,65 meter höga limträbalkar som levererats i hela längder till bygget på Flygaren i Vårgårda. Det är många olika moment som pågått samtidigt i bygget. Medan mellersta sektionerna av stommen monterades så påbörjades bygget av väggarna och taket på de första stomsektionerna som stod klara. Väggarnas delar levererades färdigkapade från Perssons egen fabrik och monterades ihop på plats innan de restes i färdiga sektioner.

Anläggningens takstolar och stomme sett inifrån

Projekterat parallellt med bygget

“Vi har hela tiden haft den övergripande bilden färdig men har dragit nytta av fördelarna med att kunna köra delar av projekteringen och konstruktionen parallellt med bygget. Det gör att vi kan ta väl genomtänkta beslut i takt med att anläggningen växer fram och frågor kommer upp längs med vägen. Den stora helheten har såklart varit färdig från början men alla detaljer har vi kunnat spika längs med vägen”, berättar Jörgen.

Anläggningens tak med solpaneler

Målet: Självförsörjande på el och värme

På taket har det installerats en solcellsanläggning på hela 500kW som kommer kunna försörja hela anläggningen under stora delar av året. Uppvärmningen sker genom att vi tar tillvara på träspill från produktionen som vi river till flis och eldar med i vår egen panncentral. Anläggningen kommer under stora delar av året att vara helt självförsörjande på el och värme.

 

Anläggningen utifrån under bygget

Del av anläggningen utifrån under bygget

Anläggningen utifrån mot E20

1000 kvm kontorsyta ut mot E20

I mitten av juni 2024 gjuts bottenplattan till kontorsdelen. Kontoret blir 14 meter högt och 1000 kvm stort fördelat över fyra våningar. Arkitekturen flörtar med den intilliggande flygplatsen med formen av ett flygledartorn där varje våningsplan kommer ha stora glaspartier ut mot E20. Efter semestern planeras resning av stommen till kontorsdelen som kommer bli kronan på verket. Målet är att komma igång med takstolsproduktionen under hösten 2024 och att invigningen av den nya anläggningen ska hållas under våren 2025.

Här kan du läsa första delen om bygget och se hur slutresultatet kommer bli genom arkitektens renderingar.