Trä har en positiv effekt på vår hälsa

Doften, känslan och den visuella upplevelsen av trä påverkar oss människor på ett positivt sätt. Trä är ett fantastiskt material som skapar ett bra inomhusklimat samtidigt som det reglerar temperatur, fukt och ljus på ett naturligt sätt. Studier visar även att träinredning är förknippat med högre välbefinnande, bidrar till minskad stress och ökad koncentration.

Trä är ett naturligt, mångsidigt och förnybart byggnadsmaterial som har använts av människan i tusentals år. På Perssons har vi jobbat med förädling av träprodukter sedan 1933 och våra konstruktioner och vårt byggmaterial används till både små byggen och stora flervåningshus.

Användningen av trä har ökat och används nu i större utsträckning än någonsin. Det är en positiv utveckling som svarar på det ökade behovet av att ta itu med klimatförändringarna och att byggandet behöver bli mer hållbart. Både miljömässigt och för oss människor.

Träet är en stor del av en pågående ”grön” byggnadstrend, inte bara i Sverige utan över stora delar av världen. Det finns idag en stark trend bland arkitekter att återgå till trä som grundmaterial både i privata bostäder och i större byggnadskomplex. Tack vare nya byggregler och brandklassificeringar har det öppnats upp möjligheter till att bygga större och högre konstruktioner helt i trä. En förändring som utmanar branschen och möjliggör ett mer miljömedvetet storskaligt byggande.

Studier om trä och hälsa

I kanadensiska studier har man undersökt hur trä påverkar oss människor på arbetsplatser, skolor och i offentliga byggnader. Resultatet visar att en miljö med exponerat trä förbättrar upplevelsen och den psykiska hälsan hos människorna som vistas i lokalen. Man har bland annat kunnat se att det minskar stress och motverkar utbrändhet.

Det senaste decenniet har man sett en ökad trend inom företagsvärlden i att ta bättre hand om sina anställda. Man har sett att ett ökat välbefinnande hos personalen bidrar till att förbättra den mentala hälsan och att minska stress och utbrändhet. I längden gynnar det inte bara personalen, utan blir även en ekonomisk vinning för företaget. När personalen mår bättre på jobbet minskar sjukfrånvaron och ökar både koncentrationen och effektiviteten under arbetsdagen.

Andra exempel på byggnader och miljöer där träinredningen skulle ge en positiv inverkan på helhetsupplevelsen är t.ex. skolor och sjukhus. På sjukhus kan det bidra till att ge patienterna en lugn miljö som kan resultera i snabbare återhämtning. I klassrum med träinredning upplever elever mindre stress och får bättre inlärningsresultat.

Resultaten av studierna visar att vi människor har ett djupt rotat behov av naturen och att plocka in naturliga element i våra inomhusmiljöer får oss att må bättre på flera olika plan.

Träets positiva egenskaper

Byggnader av trä bidrar till ett bättre inomhusklimat och bättre luftkvalité tack vare träets hypoallergena egenskaper. Trä har en påvisat positiv inverkan på den mänskliga hälsan och en av anledningarna är träets biofila egenskaper.

Biofili hänvisar till människans medfödda behov av kopplingar till naturen. Det är en hypotes som handlar om att människor inte bara har en inneboende kärlek till allt levande, utan även ett nedärvt band till naturen. När vi känner en koppling till naturen påverkas vi positivt både neurologiskt, fysiologiskt och psykologiskt. Det minskar stress, kan ge lägre blodtryck, mer avslappning, ger ökad koncentration och påverkar vårt humör på ett positivt sätt.

Att utnyttja en biofil design både i offentliga byggnader, på arbetsplatser och i hemmet innebär att man bland annat använder sig av trä och naturliga element både i konstruktion och interiören av byggnaden. Trä är ett av få byggnadsmaterial som kan uppnå fyra viktiga punkter som påverkar miljön och oss människor:

  • Minskat koldioxidutsläpp
  • Ökad hållbarhet i en byggnads livscykel
  • Förbättrat välbefinnande hos människor
  • Ökad organisatorisk nytta på arbetsplatser tack vare gladare, friskare och mer produktiva medarbetare

Det finns helt klart många fördelar med trä som råvara. Förutom att det är bra för miljön och har bra hälsofördelar för oss människor så hjälper det även till att skapa mer hållbara arbetsmiljöer. Vi på Perssons tror att vi kommer få se mycket mer av trä framöver, både i storskaliga byggnadskonstruktioner men även interiört.

Det finns fortfarande mycket mer att studera kring trä och dess påverkan på oss människor och vi ser fram emot att få ta del av mer forskning inom ämnet. Här kan ni läsa mer och ta del av de studier som denna artikel grundar sig på:

https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/wood-well-being-and-performance_report_graham-lowe.pdf

https://www.svenskttra.se/trafakta/forskning/forskning-om-tra-och-valbefinnande/