BRF Slottsberget, V:a Frölunda

Projekt: Brf Slottsberget, etapp 1
Utförande: Granfasad, brandimpregnerad och målad