Naturslingan, Lerum

Daniel Horn är ansvarig säljare i projektet hos oss på Perssons. “Vi har haft äran att leverera kompletta Perssons-stommar inklusive takstolar till alla åtta parhus. Vi har även stått för bjälklag, limträ, stålbalkar och grundmålade råspontluckor enligt takplan. Ytterpanelen är, en hakfalspanel som vi levererat grundmålad med en lasyr. Tillsammans med Sonnsjö Arkitektkontor har en av våra konstruktörer på Perssons tagit fram konstruktionsritningarna för de åtta parhusen”, berättar Daniel. Till varje hus finns två parkeringsplatser, varav en i carport precis vid huset. Naturslingans carports är också konstruerade och levererade av Perssons.

Projekt: Naturslingan, Lerum
Utförande: Exaktkapad stomme, takstolar, bjälklag, limträ, stålbalkar, råspontluckor och ytterpanel