Perssons-stommen: FKS i världsklass

Många produktutvecklingsprocesser startar med produkten. Vi på Perssons har valt att börja i andra änden. För oss är det fullt fokus på användaren. Hur kan vi göra våra produkter så användarvänliga som möjligt? Och hur kan vi hjälpa snickaren att spara tid och öka sin effektivitet? Perssons-stommen är bara ett av många exempel på koncept vi tagit fram med kundnyttan i fokus.

Perssons var en av de första aktörerna som började jobba med färdigkapade stommar (FKS) för 15 år sedan. Sedan dess har vi förfinat vår produkt som idag håller högsta möjliga kvalitet när det kommer till både virke och förädling. Träet kommer från gran som fått växa långsamt i utvalda delar av de norrländska skogarna. Förutom att vi är noga med att alltid jobba med en riktig bra råvara så är förädlingsarbetet det vi är experterna på. Med över 90 års erfarenhet i branschen, gedigna hantverkskunskaper och en toppmodern produktionsanläggning skapar vi framtidens byggmaterial.

Stomme med största valfrihet och högsta precision

När snickaren kommer in till bygghandeln för att få en offert på stomme vill vi på Perssons vara det självklara valet. Vi kan konstruera allt från enklare hus till stora komplexa byggnader, många gånger utefter ganska enkla underlag. Vi inkluderar helheten i vår leverans med limträbalkar och stålbalkar och den stora valfriheten och flexibiliteten i dimensioner är något som uppskattas mycket av kunderna. Stommarna säljs tillsammans med takstolar (länka till takstols-artikeln) och önskar man kan vi leverera enligt luckplan (länka till artikeln om Perssons-luckan) som gör läggningen av taket smidigare än någonsin. Vi är en trygg partner som bygghandlarna kan lita på både när det kommer till kvalitet, service och leveranser.

Perssons-stommen är en högt förädlad träprodukt som gör att stomresningen går snabbt och smidigt. Vår CNC-kap har en precision på otroliga 0,1mm vilket gör att alla komponenter i stommen passar precis. Alla reglar märks tydligt upp i fabriken i enlighet med montageritningarna som medföljer leveransen.

För att underlätta ytterligare för snickaren packas alla väggar separerade i paketen där alla delar ligger i en uttänkt ordning. Det är bara att börja överst i virkespaketet och jobba sig nedåt. Tack vare att syll och hammarband fått urfrästa spår för regelverk, dörrar och fönster, behövs varken såg eller tumstock vid stomresningen. Våra stommar blir som ett storskaligt Lego utan spillbitar och med minsta möjliga felmarginal. Med Perssons-stommen är det ingen konst att klara hela stomresningen på en och samma dag!

Efterfrågan på Perssons-stommen ökar

Många traditionella lösvirkessnickare har gått över till att använda Perssons-stommen i sina projekt. Att få hela stommen levererad till bygget, färdigkapad, uppmärkt och med bitarna i rätt ordning gör att snickarna sparar mycket värdefull tid. Det blir en kostnadsbesparing i antal timmar man lägger ner i varje projekt, vilket möjliggör att man kan bygga fler hus per år. Förutom att kunna öka omsättningen möjliggör Perssons-stommen också att många kan ta sig an mer komplexa byggnader jämfört med vad man hade vågat ge sig på innan.

“Det kunderna börjar se är att det är kostnadseffektivt att bygga på detta sättet. Det gagnar totalkostnaden för projektet då tidsbesparingen blir stor och mindre projekt som garage eller attefallshus kan slutkunden nu ta större ansvar för själv. Vi på Perssons kan ta fram alla möjliga lösningar åt våra kunder, oavsett om det är en specialbeställning eller en standardlösning. Den flexibiliteten och servicen hittar man inte överallt”, berättar Johannes Anderklint som är försäljningschef på Perssons.

Johannes ser en kraftigt ökad efterfrågan på FKS. Efterfrågan på Perssons-stommen har ökat både i områden där den varit känd länge men också på nya geografiska platser runt om i landet. Perssons satsar just nu på en helt ny fabrik utmed E20 i Vårgårda för att möta efterfrågan på detta område. “Perssons bryter ny mark. Våra produkter håller en välutvecklad, hög kvalitet med genomtänkta leveranser. Vi är unika och i framkant på den fronten och vi märker att kunderna verkligen uppskattar en komplett leverans. Det är några av anledningarna till att många väljer att jobba med oss”, säger Johannes.

Genom att vara lyhörda och hålla en löpande dialog med både bygghandeln och de snickare som använder våra produkter skapar vi möjligheten att ligga i framkant när vi utvecklar och tar fram nya produkter och koncept. Vi vill kunna erbjuda våra kunder riktigt bra produkter som gör deras arbetsdag enklare. Perssons-stommen är en av många produkter som underlättar för kunden, i alla steg. En produkt vi på Perssons är väldigt stolta över.