Kommun och stationshus, Växjö

Projekt: Kommun och stationshus
Utförande: Brandimpregnerad lärk, ytterpanel